Tjänster

När personalbehoven ökar vid tillfälliga toppar har vi personal att hyra in för kortare eller längre uppdrag. Vi kan även driva den entreprenad ni inte hinner med.
Vid förstärkning av personalstyrkan så rekryterar vi till ett förmånligt erbjudande.

Om vår inhyrda personal presterar till våra kunders belåtenhet kommer vi överens om ett smidigt övertagande till våra kunder om så önskas.

Vi bemannar och utför entreprenader med befintlig personal:

  • Rörsvetsare, svetsare, smeder, mekaniker, snickare, snickararbetslag, mm
  • Dessa har gilltiga intyg som krävs för den arbetsplats det gäller
  • Bemanning kan också erbjudas från Estland, Lettland, Polen

Vi rekryterar utifrån de kriterier som ställs inom:

  • Chefer till industrin, chefer byggindustrin, chefer, mm
  • Säljare inom industrin, säljare bygg, säljare, mm
  • Projektledare industri, projektledare bygg, projektledare, mm
  • Rörsvetsare, svetsare, smeder, mekaniker, verkstadspersonal, mm

För mer information, kontakta:

Pelle Lifh

Rekryteringsansvarig

Tel: 073-805 25 00
E-post: pelle@celebraip.se